Czym jest i do czego jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne?

Czym jest i do czego jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne?

Budowa stawu koło domu, przydomowej elektrowni, większego oczka wodnego czy oczyszczalni ścieków. Wszystkie tego typu inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Niestety jego uzyskanie często bywa dość czasochłonne. Dlatego planują którąś z wymienionych inwestycji, warto zacząć starania o pozwolenie dość wcześnie. Warto zatem wiedzieć, czym takie pozwolenie dokładnie jest, kiedy jest wymagane, jak je uzyskać oraz kto je wydaje.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne uprawnia do szczególnego wykorzystania wód oraz do wykonywania urządzeń wodnych. Wydawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Jest konieczne w przypadku chęci wykonania stawu w pobliżu domu, przydomowej elektrowni wodnej oraz innych inwestycji. Każde pozwolenie wodnoprawne określa cel oraz zakres korzystania wód. Dodatkowo określa warunki wykonania uprawnienia oraz obowiązki związane z ochroną środowiska. Wśród konkretnych inwestycji, do których realizacji konieczne jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego, wymienić można budowę studni, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, budowę zbiornika na deszczówkę, budowę stawu bądź oczka wodnego. Pozwolenie wodnoprawne konieczne będzie również w przypadku konieczności podniesienia terenu oraz odprowadzania wód opadowych do rowu. To, na co potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, określa Ustawa o prawie wodnym. Pamiętać trzeba, że realizacja tych inwestycji bez właściwego pozwolenia wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne i jak je uzyskać?

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich, bądź dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. W celu otrzymania pozwolenia konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Ten złożony powinien być w regionalnej jednostce Wód Polskich. Wzór wniosku pobrać można ze strony internetowej. Wypełniając go, pamiętać trzeba, aby zawierał takie informacje jak dane kontaktowe, opis charakterystyki pozwolenia, o które się wnioskuje oraz adres lokalizacji inwestycji i jej opis. Do wniosku dołączone powinny być takie dokumenty jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ocena wodna. Dodatkowo wnieść należy stosowaną opłatę. Jak wspomniano, procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest dość czasochłonna i nie jest łatwa. Dlatego warto skorzystać z pomocy działających na rynku firm specjalizujących się w pomocy przy uzyskiwaniu tego typu pozwoleń. To znacząco przyspieszyć może całą procedurę.